Stadsdichter

Een stadsdichter is een dichter die door het bestuur van een stad (college van burgemeester en wethouders/schepenen) is aangesteld om jaarlijks een aantal gedichten te schrijven en eventueel voor te dragen bij bijzondere gebeurtenissen binnen de gemeente. Het is gebruikelijk dat de dichter hiervoor een vergoeding ontvangt. Doorgaans gaat aan de benoeming een open sollicitatieprocedure vooraf. Het fenomeen stadsdichter blijkt een opportuniteit te zijn om poëzie met een groter publiek te delen. Steeds meer Nederlandse en Vlaamse steden hebben recent een stadsdichter aangesteld: zo bv. in Venlo Emma Crebolder, in Ninove Willie Verhegghe, in Dordrecht Jan Eijkelboom, in Antwerpen Bart Moeyaert, in Gent Erwin Mortier.

Literatuur: C. Houwman, ‘De stadsdichter als hofnar’ in Noachs kat: Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie, 2001, 7, pp. 23-26. www.epibreren.com/stadsdichtersC. Houwman, ‘De stadsdichter als hofnar’ in Noachs kat: Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie, 2001, 7, pp. 23-26.  www.epibreren.com/stadsdichters