Stanza

(It. standplaats, halte). In het algemeen: rustpunt of onderbreking in een gedicht, vandaar synoniem voor strofe. In het bijzonder: een achtregelige Italiaanse strofevorm (ottava rima [sien terza rima] ), bestaande uit jambische verzen, waarin twee rijmen driemaal met elkaar alterneren en gevolgd worden door een derde, gepaard rijm (rijmschema: abababcc). Men vindt deze vorm bv. in Tasso’s Gerusalemme liberata (1580) en Byrons Don Juan (1819-24).

Enkele variaties zijn het huitain (ababbcbc) en de spenseriaanse stanza. Deze laatste telt negen jambische versregels, waarvan de eerste acht pentameters zijn en de laatste een hexameter (alexandrijn). Het rijmschema is: ababbcbcc. Edmund Spenser ontwikkelde deze versvorm voor zijn The Fairie Queene (1590-96). Zie ook rhyme royal.