Symposion, symposium

(Gr. sun = samen; posis = drank; vandaar drinkgelag, gastmaal). 1. Bij de oude Grieken waren symposia vaak de gelegenheid om skolia (sien skolion) voor te dragen, maar ook om geleerde gesprekken op te zetten rond een bepaald, vaak wijsgerig, thema. Met Plato en Xenophon, die beiden een Symposion schreven, wordt het een literair genre, een levendige vorm van dialoog*. Plutarchus, Athenaeus en Macrobius leverden bekende voorbeelden, Petronius (bv. Cena Trimalchionis uit Satyricon, ca. 55-65 n.C.) en Lucianus even bekende parodieën.

2.   Wetenschappelijke bijeenkomst rond een bepaald thema.

Literatuur: J. Martin, Symposion. Die Geschichte einer literarischen Form, 1931. Literatuur: O. Murray (red.), Sympotica. A Symposium on the Symposion, 1990. Literatuur: E.L. Bowie, ‘Greek Table-Talk before Plato’ in Rhetorica, 1993, pp. 355-373.