Tekstinterferentie

 

1. Interferentie van persoonstekst en vertellerstekst in een verhaal. Het verschijnsel komt met name voor in de vrije indirecte rede (zie erlebte rede).

2. In ruime zin duidt de term tekstinterferentie op het algemene fenomeen van de intertekstualiteit: elke tekst ligt nl. op het snijpunt van andere teksten, wat interferentie insluit.