Understatement

 

 

(Eng. onder-verklaring, afgezwakte uitdrukking). Vorm van ironie die gebaseerd is op een discrepantie tussen de bedoelde werkelijkheid of verwachte emotie en de verwoording ervan. In tegenstelling tot de hyperbool  wordt de discrepantie hier bereikt door afzwakking of verkleining. Zie ook litotes. Bv. een bescheiden optrekje (voor een riant landhuis).