University wits

 

 

Naam gegeven aan een aantal elizabethaanse (sien Elizabethan age ) schrijvers die zich beroemden op hun universitaire vorming in Oxford of Cambridge: John Lily (euphuism [sien euphuïsme] ), Th. Nashe, G. Peele, R. Greene en (volgens sommigen) Marlowe. Shakespeare behoorde niet tot deze groep auteurs die via hun academische opleiding nauwer op de klassieke traditie gericht waren. De leden zouden elkaar in de jaren 1590 ontmoet hebben in de Mermaid Tavern in Londen. In ruimere zin wordt de term, wat schertsenderwijs, gebruikt als aanduiding voor auteurs met academische achtergronden.