Verschuiving

 

(Dts. Verschiebung; Eng. displacement; Fr. déplacement). Term uit de psychoanalytische droomtheorie (Freud). Hij verwijst naar het metonymische (sien metonymie)  proces waarbij een latent droomelement door een ander, ervan verwijderd element in de manifeste droom wordt vervangen. Iemand droomt bv. dat hij door een dashond in zijn been wordt gebeten. De dashond kan verklaard worden door het feit dat de man verliefd is op een meisje dat hij op straat zag wandelen met een dashond, maar met wie hij verder geen contact kon krijgen. Zie ook verdichting .