Vorticisme

 (Lat. vortex = draaikolk, werveling). Kortstondige beweging in literatuur en schilderkunst in Engeland tussen 1912 en 1915. De centrale figuur is de dichter en schilder Wyndham Lewis met zijn tijdschrift Blast: The Review of the Great English Vortex (twee nummers slechts, in 1914 en 1915). Op een hevige en uitbundige manier wilde Lewis de verworvenheden van de moderne schilderkunst, van kubisme en futurisme, op de literatuur toepassen. In deze context dient de vroege poëzie van Ezra Pound en T.S. Eliot gesitueerd te worden; vandaar de verwantschap met het imagisme.

Literatuur: J. Meyers, The Enemy, A biography of Wyndham Lewis, 1980.