Zedenroman

(Fr. roman de moeurs, Eng. novel of manners, Dts. Sittenroman). Algemene benaming voor romans met bijzondere aandacht voor het uitbeelden van karakteristieke zeden en gebruiken van een maatschappelijke groep en/of van een bepaalde tijd. Structureel gezien zijn dergelijke romans niet gebouwd rond een spannende intrige; het zijn veeleer uitvoerige beschrijvingen van mensen in een specifiek milieu. Bv. H. de Balzac, La comédie humaine (1829-1854); W. Thackeray, Vanity Fair (1848).